Η Εταιρία

Το settle.gr, ιστοχώρος ανακοινώσεων αναγκών των τοπικών κοινωνιών σε ειδικότητες και δεξιότητες, από τον Ιούλιο του 2013, διευρύνει  το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. Με τη δημοσίευση και πρόσβαση ανακοινώσεων χωρίς χρέωση επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες -ιδιαίτερα σε νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές- να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα τις ελλείψεις τους σε ειδικότητες και δεξιότητες, λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών υπό το πρίσμα των ενναλλακτικών μορφών απασχόλησης.

Το skywalker.gr αναπτύχθηκε ως εξέλιξη προσωπικών αναζητήσεων εργασίας και βγήκε στον αέρα το Μάιο του 1999, ξεκινώντας την εποχή των ελληνικών ιστοσελίδων αναζήτησης εργασίας και προσωπικού.

Τα χρόνια που ακολούθησαν οι υπηρεσίες e-recruiting στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν, δημιουργώντας μια σημαντική αγορά που χρησιμοποιήθηκε και υποστηρικτικά από επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα της επικοινωνίας των ανθρώπινων πόρων.

Κύρια αγορά του skywalker.gr στη διάρκεια ζωής του ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητες σε όλους σχεδόν τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η επικοινωνία των πολύ μικρών επιχειρήσεων με υποψηφίους εξασφαλίστηκε από το 2000 με τις δωρεάν μικρές αγγελίες εργασίας που φιλοξενούνται παράλληλα με τις μεγάλες καταχωρίσεις.

Σήμερα, το skywalker.gr εξακολουθεί να διατηρεί ελληνική ταυτότητα και προσέγγιση, διαμορφώνοντας τις τάσεις στις υγιείς περιοχές της ελληνικής αγοράς και φιλοξενώντας το μεγαλύτερο ποσοστό κανονικών θέσεων εξαρτημένης εργασίας.

Παράλληλα δημιουργεί διακριτούς χώρους για τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, υποστηρίζοντας το δικαίωμα στη δουλειά για μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2012 εξειδίκευσε ιστοχώρους αγγελιών εθελοντικής εργασίας, προσφοράς εργασίας και υπηρεσιών, αναζήτησης εξωτερικών συνεργατών, διαχείρισης θέσεων voucher, υποστήριξης επαναφοράς ανέργων και τράπεζας χρόνου.

Επίσης το 2012 κυκλοφόρησε 16σέλιδο εβδομαδιαίο Free Press σε 25.000 αντίτυπα για να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγγελίες που φιλοξενεί και από υποψηφίους που στερούνται σύνδεσης στο internet.

Από το 2008 το skywalker.gr αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου The Network, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκής προέλευσης δικτύου e-recruiting στον κόσμο, με παρουσία σε 70 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα για κάλυψη θέσεων και εύρεση εργασίας και στο εξωτερικό.