Κατηγορίες
Αναζήτηση Αγγελιών

Λέξεις Κλειδιά

Δημοσίευση

Νομός

Ανακοινώσεις Αναγκών των Τοπικών Κοινωνιών σε Ειδικότητες και Δεξιότητες.

Επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες -ιδιαίτερα σε νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές- να επικοινωνήσουν τις ελλείψεις τους σε ειδικότητες και δεξιότητες, λειτουργώντας υπό το πρίσμα των ενναλλακτικών μορφών απασχόλησης.